Warsztaty dla uczniów szkół i przedszkoli

Czas trwania: 4 x 45 minut. Maksymalna liczba uczestników: 15 osób.

Praktyczne zajęcia dla najmłodszych przybliżające tematykę niepełnosprawności, które pomogą odnaleźć się w kontakcie z osobami z niepełnosprawnością.

5 zmysłów człowieka z niepełnosprawnością (2 x 45 minut)

 1. Wprowadzenie dzieci w problematykę zmysłów człowieka.
 2. Zaprezentowanie zmysłów w atrakcyjnej formie obfitującej w ciekawostki naukowe, rekwizyty oraz specjalnie przygotowane materiały.
 3. Słuchacze mają możliwość wcielenia się w osobę z deficytem danego zmysłu i wyrażenia odpowiedniej postawy.
 4. Ćwiczenia praktyczne związane ze zmysłem słuchu oraz dotyku.
 5. Dzieci będą miały okazję zbadać swoją percepcję dotykową odróżniając przedmioty po jej fakturze, kształcie.
 6. Zasady higieny słuchu oraz savoir-vivre osoby niesłyszącej wraz z podstawowymi informacjami na temat języka migowego i kultury głuchych.

Warsztaty zmysłów (2 x 45 minut)

 1. Ćwiczenia praktyczne będą dotyczące zmysłu smaku.
 2. Dzieci w grupach będą miały możliwość identyfikacji smaków i stworzenia własnego profilu smakowego.
 3. Podczas warsztatów zmysłu zapachu, dzieci odróżniają od siebie specjalnie przygotowane próbki.
 4. Wspólne uczenie się alfabetu Braille’a oraz grupowe zawody w układaniu napisu.
 5. Poruszanie się z białą laską.