Sylwetki trenerów

Anna Rutz –  Prezeska Fundacji Elektrownia Inspiracji, na co dzień pracuje na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na stanowisku Pełnomocniczki Rektora ds. Studentów z niepełnosprawnościami. W latach 2010-2013 pełniła funkcję Pełnomocnika ds. studentów z niepełnosprawnościami przy Parlamencie Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Prowadziła szkolenia i warsztaty z zakresu dostępności szkolnictwa wyższego dla studenckich ekspertów Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Wcześniej długoletnia działaczka i przewodnicząca Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych UAM „Ad Astra”. Po studiach. Wykształcenie wyższe uzyskane na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu: Tytuł magistra filologii germańskiej. Tytuł licencjata na kierunku stosunki międzynarodowe. Ukończone studia podyplomowe Zarządzanie Projektem – Akademia Project Managera Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu

Kursy i programy:

 • Członkini Zespołu Krajowego Mechanizmu Prewencji i Komisji ds. niepełnosprawności przy Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich (od października 2015)
 • członkini Komisji ds. Wyrównywania Szans edukacyjnych przy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
 • stypendystka programu International Visitors Leadership Program Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych Ameryki (czerwiec 2015)
 • szkolenie Design Thinking – metodologia pracy metodą design thinking w kreowaniu nowych usług i produktów; Stowarzyszenie Top 500 Innovators
 • absolwentka programu „Liderzy” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Letniej Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego Fundacji Szkoła Liderów
 • koordynatorka projektu „Wspólna przestrzeń, wspólna sprawa” finansowanego z grantu Departamentu Stanu USA (wrzesień 2016 – wrzesień 2017)

Najważniejsze przeprowadzone szkolenia i warsztaty:

 • Warsztaty „Liderstwo włączające” (16 h) w dn. 8. i 10 listopada 2017
  w ramach projektu „Inckusive Leadership” finansowanego z programu Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne na zlecenie Fundacji Szkoła Liderów
 • „Obsługa klienta z niepełnosprawnością” – szkolenie realizowane dla
  III O/ZUS w Warszawie; 16h w kwietniu 2017r.
 • „Savoir vivre w kontaktach z osobami z niepełnosprawnościami” – Gimnazjum Nr 3 al. Niepodległości 32 Poznań – 2 h w dn. 30 marca 2017
 • „Projektowanie uniwersalne w projektach ZIT – przestrzeń dostępna dla wszystkich” dla pracowników Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z siedzibą w Gliwicach, szkolenie realizowane we współpracy z dr hab. Inż. Markiem Wysockim z Centrum Projektowania Uniwersalnego Politechniki Gdańskiej ( 8 h 8 grudnia 2016)
 • Cykl warsztatów dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych realizowanych w ramach projektu „Wspólna przestrzeń – wspólna sprawa” na temat potrzeb osób z niepełnosprawnościami w lokalnej społeczności; inicjatywa realizowana we współpracy z Centrum Projektowania Uniwersalnego Politechniki Gdańskiej, klubami Kultury Amerykańskiej American Corners w Łodzi, Gdańsku i Lublinie oraz Urzędem Miasta Katowice październik-listopad 2016 ( w sumie 20 h)
 • „Budowanie relacji z klientem z niepełnosprawnością” – dla pracowników Chorzowskiego Centrum Kultury; 8 h w dn. 3 marca 2016
 • „Obsługa klienta z niepełnosprawnością” – szkolenie realizowane dla pracowników Banku Zachodniego WBK regionu wielkopolskiego we współpracy z Fundacją Polska bez Barier; 6 h w czerwcu 2015 oraz
  8 h w dn. 14 listopada 2016 oraz 24 listopada 2017 (8 h)
 • Prowadzenie Warsztatów dla organizacji pozarządowych i spotkań fokusowych w województwie wielkopolskim z zakresu pracy z osobami
  z niepełnosprawnościami w ramach projektu „Od Konwencji ONZ do społecznej inwencji” – 20 h październik – listopad 2015
 • „Savoir vivre w kontaktach z osobami z niepełnosprawnościami” dla uczestników Campusu Akademickiego Łazy 2009, 2010, 2011 – w sumie 10 h
 • Zajęcia dla uczniów Szkoły Podstawowej w Przytocznej „Savoir vivre
  w kontaktach z osobami z niepełnosprawnościami” klasy 4,5,6 – w sumie 3 h
 • Zajęcia dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lubaszu październik 2016 – w sumie 3 h
 • Zajęcia ze studentami kierunków: Praca socjalna i Doradztwo zawodowe na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu – w sumie 5 h
 • „Savoir vivre w kontaktach z osobami z niepełnosprawnościami” dla studentów Instytutu Kultury Europejskiej w Gnieźnie – 8 h w n. 22 maja 2015
 • Warsztaty dla kleryków z Poznańskiego Seminarium Duchowego „Savoir vivre w kontaktach z osobami z niepełnosprawnościami” we współpracy ze Zrzeszeniem Studentów Niepełnosprawnych UAM „Ad Astra” – 2 h w maju 2014
 • „Savoir vivre w kontaktach z osobami z niepełnosprawnościami” dla członków Erasmus Students Network Poznań – 3 h w dn. 12 marca 2014
 • Szkolenie „Przystosowanie szkół wyższych do potrzeb studentów
  z niepełnosprawnościami” podczas I i II Studenckiego Forum Jakości dla studenckich ekspertów Polskiej Komisji Akredytacyjnej (lata 2009-2011) – w sumie 10 h

 


Mateusz Macałka –  doktorant na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, pracownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie. Od 2013 roku pracuje jako asystent dydaktyczny studentów
z niepełnosprawnością. Aktywny członek Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W latach 2011-2013 pełnił funkcję przewodniczącego organizacji studenckiej. Od 2015 członek zarządu Fundacji Elektrownia Inspiracji.

Wykształcenie wyższe uzyskane na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie z dziedziny Towaroznawstwo, specjalność menedżer produktu

Najważniejsze przeprowadzone szkolenia i warsztaty:

  • 2017- Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Nauczanie języków obcych studentów z niepełnosprawnościami- wyzwania i bariery, -4h; kwiecień 2017
  • 2017-„Obsługa klienta z niepełnosprawnością” – szkolenie realizowane dla
   III O/ZUS w Warszawie; 16h w kwietniu 2017r.

 

 • 2017- Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, X Krakowie Dni Integracji, prowadzenie szkolenia „Niewidomy student- wyzwanie czy problem?”
 • 2016- Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z siedzibą w Gliwicach, „Projektowanie uniwersalne w projektach ZIT – przestrzeń dostępna dla wszystkich”,
 • 2016- Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, IX Krakowskie Dni Integracji, warsztaty pt:. „Zobacz obraz”,
 • 2015- Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, VIII Krakowie Dni Integracji, warsztaty pt:. „Zobacz obraz”,
 • 2014- Prowadzenie projektu badawczego pt:. „Znakowanie opakowań pismem Braille’a”,
 • Prowadzenie cyklu szkoleń pt.: „Po co nam zmysły” dla uczniów szkoły podstawowej w Białym Kościele.

Odbyte szkolenia:

 • Szkolenie z Tworzenia dostępnych dokumentów zgodnie ze standardem WCAG 2.0 zorganizowane przez Fundację Widzialni, 5 października 2016 r.
 • Szkolenie z Redagowania treści stron internetowych zgodnych ze standardem WCAG 2.0 zorganizowane przez Fundację Widzialni, 19 października 2016 r.

Działalność:

 • Od 2016 r.- uczestnik Parlamentarnego Zespołu ds. osób z niepełnosprawnością narządu wzroku
 • Uczestnictwo w konferencji; Pełnosprawny Student X, Fundacji Instytutu Rozwoju Regionalnego, Kraków, 7 grudnia 2016 r. Wygłoszony referat: „Nauczanie języków obcych studentów z niepełnosprawnościami”.
 • Uczestnictwo w konferencji; Nowocześni niewidomi i słabowidzący w dostosowanym dla nich świecie, Fundacja Szansa dla Niewidomych, Serock 28-29 października 2016 r.
 • Udział w konferencji; XIII Ogólnopolskim Spotkaniu Studentów Niepełnosprawnych, Akademia Górniczo- Hutnicza w Krakowie 1-3 lipca 2016 r. Wygłoszony referat: „Dlaczego osoba niepełnosprawna interesuje się opakowaniem?”,
 • Laureat nagrody Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego Oddział w Poznaniu za wartość poznawczą i aplikacyjną pracy pt: „Produkt czytany dotykiem”, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 12-13 maja 2016 r.
 • Uczestnictwo w konferencji; Przyszłość Towaroznawstwa, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 9 kwietnia 2015 r. Wygłoszony referat: „Znakowanie opakowań leków alfabetem Braille’a oraz ocena konsumencka produktów przez osoby niewidome”.
 • Prowadzący i organizator debaty naukowej podczas Akademii Młodych, Polskiej Akademii Umiejętności działającej przy Polskiej Akademii Nauk w dniu
  20 maja 2015 r. pt.: Niewidomy punkt widzenia, czyli realia życia konsumenckiego osób niewidomych.
 • 2012-2015; Realizator projektu naukowego „Znakowanie opakowań leków alfabetem Braille’a oraz ocena konsumencka produktów przez osoby niewidome” realizowanego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

 

Krzysztof Osóbka – pracownik Biura ds. Studentów z Niepełnosprawnościami  na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Organizator szkoleń i konferencji poświęconych wsparciu studentów z niepełnosprawnościami. W trakcie studiów związany ze Zrzeszeniem studentów Niepełnosprawnych UAM „Ad Astra”, przez rok jako przewodniczący.

Z wykształcenia pedagog specjalny, specjalizujący się w tematyce autyzmu i zespołu Aspergera. Jako konsultant ze strony UAM uczestniczył w pracach nad projektem innowacji społecznej pt.: „Tłumacz/adwokat społeczny – asystent osoby z ASD”, realizowanej przez Fundację Aktywnych ‘Furia’.