Partnerzy

Nasi Partnerzy

Biuro Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Centrum Uniwersalnego Projektowania

Centrum Projektowania Uniwersalnego