Dostępne studia – praca ze studentami z niepełnosprawnością

szkolenie dla nauczycieli akademickich

Jakie są cele szkolenia?

Szkolenie dla pracowników dydaktycznych w praktyczny sposób przybliża potrzeby osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami w procesie kształcenia. Jego głównym celem jest przygotowanie nauczycieli akademickich do skutecznej i efektywnej pracy ze studentem o specyficznych potrzebach edukacyjnych bez obniżania jakości nauczania.

Zdobyte umiejętności praktyczne będą bardzo użyteczne w codziennej pracy ze studentami o różnych rodzajach ograniczeń, ponieważ umiejętność adaptacji procesu studiowania dla osób z niepełnosprawnościami znacząco poszerza warsztat pracy wykładowcy.

Podczas szkolenia duży nacisk zostanie położony na  ćwiczenia praktyczne – prowadzone jest z zastosowaniem ćwiczeń symulacyjnych, studium przypadku, scenek rodzajowych, dyskusji, analiz rzeczywistych sytuacji i rozwiązywania konkretnych problemów.

O czym będziemy mówić?

 • Właściwa terminologia w aspekcie niepełnosprawności – jakich określeń używać?
 • Stopnie i rodzaje niepełnosprawności – czy zawsze są widoczne?
 • Osoby z niepełnosprawnością ruchową –  w jaki sposób pomagać, by nie przekroczyć granic?
 • Osoby nie(do)widzące – jakie są ich potrzeby i jak można zaadaptować materiały dydaktyczne?
 • Osoby nie(do)słyszące – jakie są ich potrzeby i jak można im pomóc?
 • Osoby z zaburzeniami psychicznymi – jak odpowiadać na ich specyficzne potrzeby w środowisku akademickim?
 • Konflikty i trudne sytuacje – jak znaleźć właściwe rozwiązanie?
 • Racjonalne wsparcie – jak wspierać nie obniżając wymagań?

Proponowany czas szkolenia:

8 jednostek dydaktycznych – możliwość zorganizowania dwóch spotkań po 4 h, w różnych dniach tygodnia.

Liczba osób w grupie:

maksymalnie 16 osób.

Czego potrzebujemy?

 • Przestronna sala z dostępem do projektora oraz tablicy flipchartowej;
 • Papier flipchart i markery do pisania;
 • Projektora i głośników – do odtworzenia krótkich filmów.

Kontakt:                                                                                 

Krzysztof Osóbka e-mail: krzysztofosobka@gmail.com, tel. 782 667 073