Dostępna uczelnia – praca ze studentami z niepełnosprawnością

szkolenie dla pracowników administracyjnych i bibliotecznych

Jakie są cele szkolenia?

Celem szkolenia jest uwrażliwienie pracowników na tematykę niepełnosprawności, a przede wszystkim podniesienie ich kompetencji społecznych w zakresie wykonywanych zadań i obowiązków. W warsztatach odnosimy się przede wszystkim do doświadczeń i przemyśleń uczestników w kontekście niepełnosprawności. Efektem szkolenia będzie wypracowanie przez grupę dobrych praktyk w obsłudze i racjonalnym wsparciu studenta. Zdobyte umiejętności praktyczne będą bardzo użyteczne w codziennej pracy ze studentami.

Podczas szkolenia duży nacisk zostanie położony na ćwiczenia praktyczne – prowadzone jest z zastosowaniem ćwiczeń symulacyjnych, studium przypadku, scenek rodzajowych, dyskusji, analiz rzeczywistych sytuacji i rozwiązywania konkretnych problemów.

O czym będziemy mówić?

 • Właściwa terminologia w aspekcie niepełnosprawności – jakich określeń używać?
 • Stopnie i rodzaje niepełnosprawności – czy zawsze są widoczne?
 • Osoby z niepełnosprawnością ruchową – w jaki sposób pomagać, by nie przekroczyć granic?
 • Osoby nie(do)widzące – jakie są ich potrzeby i jak można im pomóc?
 • Osoby nie(do)słyszące – jakie są ich potrzeby i jak można im pomóc?
 • Osoby z zaburzeniami psychicznymi – jak odpowiadać na ich specyficzne potrzeby w środowisku akademickim?
 • Konflikty i trudne sytuacje – jak znaleźć właściwe rozwiązanie?
 • Racjonalne wsparcie – jak wspierać aby nie wyręczać?

Proponowany czas szkolenia:

8 jednostek dydaktycznych – możliwość zorganizowania dwóch spotkań po 4 h, w różnych dniach tygodnia.

Liczba osób w grupie:
maksymalnie 16 osób.

Korzyści udziału w szkoleniu. Po szkoleniu uczestnicy:

 • Zostaną zmotywowani do przełamania własnych barier oraz porzucenia stereotypów. Mając możliwość „wcielenia się” w osobę z danym rodzajem niepełnosprawności, pracownik uwrażliwi się na potrzeby klienta, a w efekcie tego może trafniej i szybciej zaproponować pomoc i rozwiązanie.
 • Będą wiedzieli, jak prawidłowo należy się zachować w obecności klienta
  z niepełnosprawnością tak, aby go nie dyskryminować bądź urazić.
 • Będą wiedzieli jak należy rozmawiać z niepełnosprawnym klientem oraz jakie są możliwości radzenia sobie z różnymi postawami człowieka. W efekcie czego podniosą standardy własnej pracy, a zarazem jakość obsługi w firmie.
 • Będą mieć świadomość obecności nowoczesnych urządzeń wspierających funkcjonowanie klientów z niepełnosprawnościami.
 • Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty udziału w szkoleniu.

Forma szkolenia:

75% szkolenia odbywa się w formie warsztatowej aktywizującej uczestników z zastosowaniem ćwiczeń symulacyjnych, ćwiczeń indywidualnych i zespołowych, scenek rodzajowych oraz odgrywania ról, studium przypadku.

Czego potrzebujemy?

 • Przestronna sala z dostępem do projektora oraz tablicy flipchartowej;
 • Papier flipchart i markery do pisania;
 • Projektora i głośników – do odtworzenia krótkich filmów.

Kontakt: 

Krzysztof Osóbka e-mail: krzysztofosobka@gmail.com, tel. 782 667 073