ASD – praca ze studentami z zespołem Aspergera

szkolenie dla nauczycieli akademickich


Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

 • Wykładowców i wszystkich pracowników dydaktycznych
 • Doktorantów prowadzących zajęcia ze studentami
 • Pracowników technicznych pracujących ze studentami w laboratoriach

Cele szkolenia

Warsztaty mają umożliwić uczestnikom zdobycie wiedzy na temat zespołu Aspergera istotnej z punktu widzenia nauczyciel akademickiego. Nastawione są na praktyczne rozwiązania w organizowaniu procesu kształcenia studentów oraz rozwijanie umiejętności komunikacyjnych. Uczestnicy warsztatu poznają m. in.:

 • kluczowe informacje na temat funkcjonowania studentów z autyzmem i zespołem Aspergera (ASD), użyteczne z punktu widzenia nauczyciela akademickiego,
 • podstawowe techniki skutecznej komunikacji z osobami z ASD,
 • dobre praktyki adaptacji procesu studiowania dla osób z ASD,
 • dostępne na formy wsparcia w procesie studiowania.

Głównym celem warsztatów jest uczynienie pracy wykładowcy łatwiejszą, bardziej efektywną i satysfakcjonującą – w szczególności dotyczy to pracy ze studentami z nietypowymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z zespołem Aspergera.

Forma szkolenia

Szkolenie ma charakter wykładowo-warsztatowy, będzie dostarczać niezbędnej wiedzy, ale również angażować doświadczenia pracowników dydaktycznych uczelni związane ze studentami. Każde ze szkolenie trwa włącznie z przerwami ok. 5 godzin. Może w nim wziąć udział do 16 osób.

Zakres tematyczny warsztatów każdorazowo będzie dostosowywany do potrzeb uczestników z uwzględnieniem ich doświadczeń w pracy ze studentami. Część materiałów z informacjami teoretycznymi uczestnicy otrzymają drogą mailową przed szkoleniem, aby w trakcie warsztatu maksymalnie skupić się na części praktycznej.

Proponowany czas szkolenia: 5 godzin.

Liczba osób w grupie: maksymalnie 16 osób.

Tematyka zajęć

 1. Zespół Aspergera w spektrum autyzmu – podstawowe informacje.
 2. Cechy charakterystyczne funkcjonowania poznawczego, społecznego i komunikacji osób dorosłych z ASD.
 3. Skuteczna komunikacja z osobami z ASD – wskazówki i ćwiczenia praktyczne.
 4. Adaptacja procesu studiowania dla osób z ASD – poszukiwanie rozwiązań w praktyce.
 5. Co jeśli nie wychodzi? Reagowanie w sytuacjach trudnych i nietypowych.
 6. Racjonalne wsparcie zamiast taryfy ulgowej – dostępne na formy wsparcia studentów z ASD.

Czego potrzebujemy?

 • sali z projektorem i głośnikami – do odtworzenia krótkich filmów.

Kontakt:                                                                                 

Krzysztof Osóbka tel. 782 667 073 / krzysztofosobka@gmail.com